Generelle Betingelser

Birkelund camping
Hovsvegen 50
3577 Hovet i Hallingdal

1. bestillingen

1.1 du kan ringe eller sende e-posten for å bestille en hytte eller en plass på campingen
1.2 vi sender en bekreftelse etter bestillingen din med fakturaen for forskuddsbetaling

2. betalingsvilkår

2.1 ved bestilling av hyttene eller en plass på campingen vi sender en faktura for 25% forskuddsbetaling , et opphold på en natt blir fakturert i en gang.
2.2 fakturaen må betale innen 7 dager til bankkontoen fra Birkelund camping
2.3 resten av beløpet du må betale ved ankomst på campingplassen, kontant, med kredittkort eller bankkort

3. akkommodasjonen

3.1 innsjekking fra kl.15:00, utsjekking senest kl. 11:00
3.2 ved opphold etter kl.11:00 må du betale en nytt overnatting
3.3 rengjøring av hyttene er ingen inkludert i priser, vi kan sjekke hyttene før din avreise
3.4 hyttene må forlates rent og ryddig
3.5 ta oppvasken
3.6 søppel hive i søppelbøtta
3.7 hvis hyttene er ikke rent føre vi opp regning på NOK 400 for rengjøring av hyttene
3.8 sluttrengjøring kan bestilles ved bestilling av hytte eller ankomst mot ekstra betaling av NOK 400,
3.9 hvis du har bestilt sluttrengjøring skal hyttene etterlates ryddig, oppvasken skal være tatt, søppel hive i søppelbøtta
3.10 ved problem eller mangler, skal leier snarest henvende seg til Birkelund camping

3. campingplassen

3.1 dersom annet ikke er avtalt, skal camping tomten forlates rent og ryddig og senest kl. 12.00
3.2 ved opphold etter kl.12:00 må du betale en nytt overnatting

4. avbestilling

Før oppholdets ikrafttredelse kan du til enhver tid skriftlig med begrunnelse annullere avtale.
Annulleringen er først gjeldende når du ta imot bekreftelse fra Birkelund camping.
Følgende gebyrer vil bli oppkrevd og skal dekke Birkelund campings utgifter og erstatning:
4.1 inntil 31 dager før leieforholdets påbegynnelse : 25% av totalsum dog minimum NOK 150
4.2 fra 30-15 dager før leieforholdets påbegynnelse : 50% av totalsum dog minimum NOK 150
4.3 fra 14. dag til ankomstdagen eller senere : 75% av totalsum
4.4 ved ingen ankomst eller avbestilling på ankomstdagen: 100% av totalsum
4.5 ubenyttende tjenenster eller dager kan ikke kreves tilbake

5. avbestilling av Birkelund camping

Birkelund camping kan oppheve avtalen i følgende tilfeller:
5.1 dersom leier bruker akkommodasjonen/campingplassen ulovlig eller forstyrrer ro og orden
I slik tilfelle har Birkelund camping rett til ytterligere erstatning utover leiepriser inntil samtlige kostnader er oppgjort og betalt.
5.2 dersom uforutsett hendelsel fører til at hyttene ikke kan benyttes, skal Birkelund camping gjøre sitt ytterste a finne best mulig
alternativ. Leier betaler samme pris, eller lavere hvis den nye akkommodasjon har lavere pris enn opprinnelig bestilte akkommodasjon.

6. force majeure

Dersom oppholdet ikke kan gjennomføres p.g.a. force majeure (f.eks. ved krig, streiker, lockout, olje- og bensinrasjonering, grensestenginger, epidemier, natur- og forurensningskatastrofer etc.), kan både Birkelund camping og leier annullere avtalen.
Hvis avtalen annulleres av leieren kan Birkelund camping kreve en forholdsmessig erstatning for de omkostninger som er forbundet med
oppholdets opphør (ifølge punkt 4).

7. ansvar

7.1 Birkelund camping ikke har ansvar for skade på eiendommer fra våre gjester
7.2 Birkelund camping ikke har ansvar for skade på våre gjester
7.3 Skade på hyttene eller campingplassen er gjøre opp etter reglene og loven

Bestilling av hytte eller campingplassen hos Birkelund camping

Ønsker du å bestille hos Birkelund camping?
Ringe oss eller sende en e-post.
Nevne din navn, adresse og telefonnummer, når du komme fram og når du reise bort, hvor mange personer og ønsker du reservere plass på campingen eller ønsker du reservere en hytte.
Dersom du reservere en hytte nevne hvilket type hytte.
Dersom du reservere en plass på campingen nevne om du ønsker strøm.
Ved bestillingen vi be om håndpenger på 25% til fullstendige pris for overnatting.
Resten av beløpet du må betale ved ankomst på campingplassen, kontant, med kredittkort eller bankkort

Bestilte campingplass eller hytte er reservert til kl.16.00 ankomstdag.
Fra kl.16.00 forbeholder vi oss retten til å overlate plassen eller hytte til andre.
Ring oss eller sende e-posten ved ankomst etter kl.16.00.

Når leier kommer ikke eller ved avbestilling på ankomstdagen du må betale 100 % av pris for overnatting.
Ubenyttede tjenester eller dager kan ikke kreves tilbake.

Mol Travel Campings Noorwegen
Mol Travel Campings Noorwegen