Fluefiske

Hol Kommune har over 3.000 større og mindre vann som samlet utgjør 172 km, eller 9% av det totale areal. 500 av disse vannene har fisk, og en grov beregning anslår årlig avkastning på over 30 tonn. En del av denne avkastningen tas på sportsfiskeredskap. Fordelt på 17 fiskekortområder er over 90 vann og elvestrekninger åpnet for sportfiske.
I kiosken har vi en guide med informasjon om alle fiskeplasser i Hol Kommune.
I fiskerike elva Storåne, bak campingplassen (500m), kan du fiske på ørret (oncorhynchus mykiss) og røye (Salvalinus alpinus).
Storåne strømmed mellom Hovet og Hovsfjorden. Storåne har flere fiskemuligheter: fiske, fluefiske og fiske med belly-båt. Fiskesesong er fra begynnelse juni til 1 oktober.
Birkelund camping selger fiskekort for strekk Ruud Bru til Hovsfjorden.
Priser for fiskekort er:

  • kr.   60 pr. døgn
  • kr. 300 pr. uke
  • kr. 600 pr. sesong

 

Det er også fiskemuligheter med båt på Hovsfjorden.
Salg av fiskekort for Hovsfjorden er hos Birkelund camping eller hos familien Bråttaker.
Priser for fiskekort er:

  • kr.    75 pr. døgn
  • kr. 200 for 3 dogn
  • kr. 400 for 7 dogn (uke)
  • kr. 700 for årskort
Mol Travel Campings Noorwegen
Mol Travel Campings Noorwegen